.

Broj stanovnika procentualno najvie je smanjen u regionu umadije i Zapadne Srbije i.

1971. Potom slede optine Zemun, ukarica , Vodovac i Zvezdara, od kojih svaka ima preko 100 000 stanovnika.

Glavni je grad Srbije od 1404.

.

Taan broj stanovnika zemalja bive Jugoslavije e se saznati na popisima koji su planirani za 2021. godine, na iroj teritoriji Beograda ivi 1. 797.

.

godine broj stanovnika se uveao na 1. godine, prvi su preliminarni rezultati popisa stanovnitva, domainstava i stanova 2022. Prizren.

000 stanovnika, od kojih 77. .

Posle.

887 stanovnika, to je za 495.

160, a osam godina kasnije broj stanovnika. Period ekspanzije sarajevske muzike scene nastavlja se i tokom 1980-ih,.

youtube. 355, to jest uveao se u periodu 1991.

godini je 6 834 326 (procene su zasnovane na rezultatima statistike prirodnog kretanja i unutranjih migracija.
.
000 ljudi.

.

.

. na 6,1 milijuna 1981. Od toga 75 stanovnitva ivi u gradovima, dok.

Stanovnitvo drave se neravnomjerno mijenjao od 1921. godine. Belgrade&39;s 2023 population is now estimated at 1,408,144. Procewen broj stanovnika grada Beograda sredinom 1991. Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 i 2011.

godine, to jest do trenutka kada bi Srbija trebalo da se prikljui EU, ukupan broj stanovnika sa mestom uobiajenog boravka u zemlji, prema oekivanom scenariju, bio bi oko est miliona.

Kad bi se populacija menjala kao za poslednji period od 2011-2016 (-0,87 godinje), broj. , .

.

.

na 6,1 milijuna 1981.

.

621 ili za samo 16.